ขอบคุณเพื่อนของ Luigi Lucchesi สำหรับการบริจาคเพื่อระลึกถึง และขอบคุณคุณ Trattoria Toscana (Luca) ที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันเด็กค่ะ