ขอบคุณ โรงเรียนนานาชาติ St Andrews Green Valley ที่เป็นเจ้าภาพจัดงานตลาดนัดคริสมาสประจำปีให้เราครับ ขอบคุณ Carla, Laura, Valentina และ Maria สำหรับที่ช่วยในงาน