ขอบคุณ Destination Group, Marko และพี่ๆพนักงานของร้าน Hooters เลี้ยงอาหารค่ำเด็กๆที่งานบูรพา ขอบคุณเพื่อนเก่าเรา Richard Rhodes ที่เปิดโอกาสให้เราได้ขึ้นเวทีครับ