ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสำหรับงานเมื่อคืนที่บาร์และร้านอาหาร Blue Lagoon ขอบคุณ คุณRory สำหรับสิ่งที่มอบให้กับเรา ขอบคุณทุกคน วงดนตรีที่เล่นให้ฟรี และขอบคุณแขกทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับ