ขอบคุณ Laura, Tommaso และ Luigi สำหรับอาหารค่ำอันแสนวิเศษ