ขอบคุณ Monica Leis และ โรงเรียน AISB กรุงเทพ สำหรับของขวัญครับ