โดราเอมอน อายุ 9 ขวบป่วยเป็นมะเร็งสมอง มูลนิธิฯได้ให้ความช่วยเหลือ 2000 บาทและแพมเพิส ทุกๆเดือน สู้ๆนะครับโดราเอเมอน