วันที่แสนสุขที่สวนน้ำรามายณะ ขอบคุณคุณบีและคุณแอนดริวที่ต้อนรับค่ะ