ขอบคุณ คุณ Meluyn Koh สำหรับอาหารที่มอบให้กับเรา มากค่ะ