น้องโดราเอม่อน กลับไปโรงพยาบาลอีกครั้งหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลได้เพียง 1 คืน เนื่องจากมีอาการชัก ไม่สามารถรับอาหารได้ ต้องทำการใส่สายเพื่อให้อาหารทางสาย มูลนิธิฯ ของเราให้ความความช่วยเรื่องถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ ก่อนกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้าน