หลังจากการเดิน อันแสนเหนื่อย วันนี้ James Lee Valentine ได้เดินถึงจังหวัดสมุทรสงครามแล้ว โดยระยะทางในการเดินคือ 27 กม. ได้โปรดสนับสนุนเขา ด้วยการบริจาคผ่าน QR Code หรือ ที่หน้าเว็บของเราผ่านน Pay Pal ได้นะครับ ขอบคุณมากๆ ครับ