เป็นการใช้เวลาช่วงบ่ายที่ดีมากในงานบูรพา ขอบคุณคุณ Laura และคุณ Tommaso มากๆค่ะ