นางสาวกัญยานี มารดาเลี้ยงเดี่ยว มีบุตรชาย 1 คน ชื่อน้องภูตะวัน อายุ 10 เดือน มูลนิธิฯ ช่วยเหลือนมผงและผ้าอ้อมสำเร็จรูปทุกเดือนจนกว่าเด็กจะอายุ 2