ครอบครัวยายเลี้ยงเดี่ยวมีหลานชาย ชื่อน้องศิวดลและหลานสาวน้องแสนดี,ทางมูลนิธิเทคแคร์คิดส์ ช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาทั้งที่โรงเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียน เทอมนี้มูลนิธิฯ ชำระ ทั้งสิ้น 3,696 บาท และได้ให้ค่าใช้จ่ายไปโรงเรียนในทุกๆ เดือน เดือนละ 1,000 บาท