ขอบคุณ อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ St Andrews Green Valley ที่กรุณาบริจาครายได้จากการจัดงานขายของประจำปีให้แก่มูลนิธิเราครับ