ขอบคุณ คุณแดน สำหรับการช่วยเหลือในการเผยแพร่ให้มูลนิธิ เป็นที่รู้จักในสื่อช่องออนไลน์ของคุณแดน