อาหารกลางวันการกุศลสุดพิเศษสำหรับมูลนิธิฯ ของเรา เราขอขอบคุณทั้งกลุ่มที่ชื่อ “Cadiroggio C’e” ถ้าไม่มีพวกเขาก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ ขอขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วม ขอขอบคุณ Giorgio Zanni นายกเทศมนตรีและประธานของจังหวัด Reggio Emilia กล่าวสุนทรพจน์ ขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับ Marisa Giacobazzi ผู้เป็นจิตวิญญาณที่แท้จริงของงานสุดพิเศษนี้ ขอบคุณค่ะ