ด้วยการมาเยือนของคุณ Esther Kaufmann สมาชิกคณะกรรมการ เราได้อุทิศห้องกิจกรรมของเราในนามของ มูลนิธิเพื่อเด็ก Hartmut และ Ilse Schneider ขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือทุกท่าน