ขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่มาเยี่ยมชมงาน Pilc X Mass market และขอบคุณมากพิเศษ คุณLaura, คุณCarla และ คุณBarbara