ขอบคุณโรงเรียนรักบี้นานาชาติที่เป็นเจ้าภาพจัดงานคริสมาสประจำปี ขอบคุณ Laura, Federica Barbara และ Maria