คริสมาสต์ ในชุมชนแออัด ขอบคุณสมาคม BimBi Italian สำหรับของขวัญคริสต์มาสและขอบคุณอาสาสมัครของเรา Laura Zanussi และ Laura Sanna ที่กรุณามาช่วยแจกของขวัญให้เด็กๆครั