ขอบคุณ ลอร่าและเพื่อนๆที่กรุณาสนับสนุนเรื่องชุดนักเรียนให้กับเด็กๆครับ