ขอขอบคุณคุณ Shane Giles ที่บริจาคเงิน 15,000 บาทเนื่องในโอกาสงานเลี้ยงสำเร็จการศึกษาของลูกชายที่ร้านอาหารอิตาเลียน Via Emilia ในกรุงเทพฯ
“ถึง Felix ฉันให้ทุกๆโอกาสแก่คุณในการบรรลุเป้าหมายของคุณ บัดนี้ถึงเวลาที่จะให้กับผู้ที่ไม่เคยมีโอกาสในชีวิตบ้างแล้ว”
ขอบคุณคุณ Andea