ขอบคุณคุณ Richard หัวหน้าของ The Balmoral Masonic Lodge 7118 Ec พร้อมด้วยคุณ Rodney และคุณ Shawn สำหรับของบริจาคที่มีประโยชน์นี้ค่ะ