ขอบคุณสมาชิก Rotary Club Eastern Seaboard นำโดยเพื่อนสนิทของเราคุณ Rodney ซึ่งเป็นประธาน สำหรับการบริจาคสิ่งของมีค่าและเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์หลังใหม่ของเราที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง