ขอบคุณสมาชิก VFW Post 9876 พัทยา และ VFW Post 12146 บ้านฉาง อู่ตะเภา ที่กรุณามาเยี่ยมมูลนิธิฯ และร่วมสมทบทุนสร้งบ้านใหม่จำนวน 61,000 บาท มันยอดเยี่ยมมากครับ!!