เป็นการร่วมประชุมที่ดีมากที่ได้ร่วมประชุมกับเด็กๆ อายุ 8 ขวบ ที่โรงเรียน St.Andrews International Green Valley. ขอบคุณ คุณ William สำหรับการเชิญชวนเราและ Krys สำหรับการสนับสนุน