วันนี้มูลนิธิเทคแคร์คิดส์ ประเทศไทยได้มีโอกาสมอบแว่นสายตาแก่เด็กโรงเรียนบ้านทุ่งคา (น้องเมย์อ,น้องเพ้นท์,น้องเฟิร์น,น้องเซฟ อายุ 15 ปี) และ(น้องบอลกับน้องกล้า 14 ปี)