ทุกๆ ปี เราจะดูผลการเรียนของเด็กๆ ทุกคนในเทคแคร์คิดส์ ผลการดีที่ดีที่สุดปีนี้ ได้แก่ น้องฟ้า ทางเราจะมอบรางวัลให้ทุกๆปี แก่เด็กที่มีผลการเรรยนที่ดีที่สุดๅ