การบริจาคครั้งใหญ่จากสมาชิก Rayong Pattaya Ladies Circle ทุกคน ในช่วงดื่มกาแฟตอนเช้าของทุกเดือนพวกเขาสามารถระดมเงินได้ 13.800 บาทสำหรับโครงการของเรา ขอขอบคุณคุณ Rosemary Gamito เป็นพิเศษสำหรับความเอื้อเฟื้อของคุณ