ขอบคุณคุณ Andrea และคุณ Michele และครอบครัว สำหรับการบริจาคที่ใจดีนี้ค่ะ