ขอบคุณคุณ Warc Weinman ที่มาพร้อมกับคุณ Bob Daut สำหรับพิซซ่าแสนอร่อยสำหรับอาหารเย็นของเราค่ะ