ขอบคุณ คุณAngelo สำหรับขนมและอุปกรณ์วาดเขียนต่างๆ ที่มอบให้แก่เรามากครับ