ขอบคุณ Kruewan Lasonder สมาชิกของ Pattaya Sport Club สำหรับการบริจาคนี้ค่ะ