น้องเบียร์,อายุ 4 ขวบ 8 เดือน,มีความพิการทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย,ทางสติปัญญา และทางการเรียนรู้ตั้งแต่กำเนิด,หายใจทางรูเจาะคอ และมีเสมหะเป็นระยะ