ขอบคุณ Margherita และ Fabiana ที่มาเป็นอาสาสมัครในมูลนิธิเราครับ