ด้วยราคาวัสดุก่อสร้างที่มีราคาสูงขึ้น จึงส่งผลให้ค่าก่อสร้างรวมถึงรวมถึงค่าตกแต่งสูงขึ้นถึง 35% ณ ปัจจุบันเรายังขาดงบประมาณในการสร้างมูลนิธิหลังใหม่ให้เสร็จอยู่ประมาณ 1.5ล้านบาท ได้โปรดช่วยกันบริจาคและแชร์ต่อไปด้วยครับ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วยครับ. https://www.takecarekids.org/come-aiutarci/

https://www.takecarekids.org/en/donation-in-memory/