ทุกๆ เดือนเราบริจาคข้าวสารจำนวน 70 กิโลกรัม,ปลากระป๋อง จำนวน 160 กระป๋อง และ มาม่าจำนวน 150 แพ็ค แก่มารดาเลี้ยงเดี่ยวที่อาศัยอยู่ข้างนอกสถานสงเคาระห์ของเรา ขอความกรุณาช่วยเหลือเราเพิ่มขึ้นได้ค่ะ