นางสาวอุษา คุณยายเลี้ยงเดี่ยว หลาน 2 คน หลานชายน้องพรีม อายุ 9 ปี และหลานสาวน้องแสนดี อายุ 6 ขวบ มูลนิธิฯ ช่วยเหลือทุนการศึกษาทุกเดือน เดือนละ 1,000 บาท และทุนเครื่องแบบและอุปกรณ์นักเรียนทุกเทอม