ขอบคุณ Ermes, Luca, Andrea, Daniele, Raffaele, Lucio, Carmelo, Alessio, Marco, Giorgio, Mauro, Giuseppe, Gianluca, Ciprian e Fabrizio สำหรับของบริจาคครับ