ถึงเพื่อนรัก จากการให้ความช่วยเหลือของคุณแก่เรา ในเรื่องราวของ Take Care Kids ที่ผ่านมา. เมื่อวานนี้เราได้ลงนามในสัญญาการก่อสร้างสถานสงเคราะห์กับ บริษัท 10 10 Tech Lts. Co. แต่เป็นที่น่าเสียดายที่สําหรับเราเช่นกันด้วยต้นทุนของวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 30% และต้นทุนของโครงการทั้งหมดก็เช่นกัน เราอยู่ไม่ไกลจากตัวเลขสุดท้ายแต่ไม่เคยเหมือนในช่วงเวลาประวัติศาสตร์นี้เราต้องการคุณช่วยเรามอบสถานสงเคราะห์หลังใหม่ให้กับลูกหลานของเรา ขอบคุณ