การบริจาคที่ยอดเยี่ยมจากสโมสร Rotary Eastern Seaboard 117,000 บาท จากรายได้การขายฉลากรางวัลในช่วงคริสมาสต์ และ 100,000 บาท จาก Mrs. Herzer ที่บริจาคเพื่อระลึกถึง คุณ Steve Ryser